Praktiska hjälpmedel2017-09-21T09:16:38+00:00

Praktiska hjälpmedel

Frågor att ställa till din läkare:

 • Varför tror du att jag har bipolär sjukdom?
 • Kan jag få en andra läkarbedömning (2nd opinion)?
 • Vad händer härnäst? Behöver jag genomgå fler undersökningar?
 • Bör jag remitteras till specialist?
 • Kan du rekommendera några lokala stödgrupper eller webbsidor där jag kan få information?
 • Vilken behandling rekommenderar du? Och varför?
 • Hur kommer behandlingen hjälpa mig?
 • Medför behandlingen några biverkningar?
 • Vad händer om behandlingen inte fungerar?
 • Vem ska jag kontakta i nödsituation?

Frågor som familjemedlemmar och anhöriga kan ställa:

 • Var kan vi få mer information om bipolär sjukdom?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa till?
 • Kan ni ge oss information om vår närståendes behandling?
 • Var kan vi få familjeterapi?
 • Kan ni rekommendera någon anhörigförening?
 • Hur kan vi få reda på om vi har rätt till ekonomiskt stöd?
 • Kan vi få hjälp med avlastning?
 • Kan vi göra någonting för att förbereda oss för en eventuell kris?
 • Vart ska vi vända oss vid kris eller återfall?
 • Kan vi kontakta er direkt när det gäller vår närståendes behandling?

Symtom på mani:

 • Förhöjd självkänsla
 • Dåligt omdöme
 • Irritabilitet
 • Nerviga eller ryckiga rörelser
 • Minskat sömnbehov
 • Ökad energinivå
 • Spenderar för mycket pengar
 • Orealistisk tro på din egen förmåga
 • Ökad sexlust
 • Pratar mycket mer och mycket snabbare än normalt
 • Startar konversationer med främlingar
 • Känner dig euforisk, fantastisk, bättre än du någonsin känt dig
 • Skrattar väldigt mycket (även åt saker som inte är roliga)
 • Får massor av nya och spännande idéer
 • Hoppar från en tanke till en annan
 • Tappar koncentrationen
 • Fattar snabba beslut utan att tänka på dem
 • Gör upp massor av planer eller gör många förändringar
 • Ringer till folk sent på kvällen/ natten
 • Dricker för mycket alkohol eller missbrukar droger

Symtom på depression:

 • Du känner dig ledsen, orolig eller tom
 • Förlust av intresse eller glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
 • Svårigheter med att hantera det vardagliga livet
 • Problem med tänkandet. Tankeaktiviteten kanske går långsammare och du kanske blir mer glömsk
 • Svårigheter med att somna på kvällen och/eller vaknar för tidigt på morgonen
 • Sover för mycket. Du kanske ”bor” i sängen hela dagen
 • Viktuppgång eller viktnedgång
 • Dålig aptit eller ökad aptit
 • Brist på energi
 • Känsla av trötthet en stor del av tiden
 • Överdrivna oroskänslor
 • Försämring av den fysiska hälsan
 • Försummande av utseendet – du bär konstiga eller opassande kläder
 • Försummande av den personliga hygienen
 • Oförmåga att utföra enkla vardagssysslor
 • Självmordstankar
 • Koncentrationssvårigheter – oförmåga att läsa en bok eller ens titta på TV
 • Skuldkänslor

Symptom och varningstecken på suicid:

 • Vårdslöst eller farligt beteende dvs. har inte längre någon fruktan för döden
 • Pratar om att vilja dö
 • Känsla av hopplöshet
 • Känsla av hjälplöshet
 • Känner sig som en börda för familj och vänner
 • Dricker för mycket eller missbrukar droger
 • Gömmer sig undan från samhället t.ex. sovrumsdörren är alltid stängd
 • Planerar för att förbereda för döden t.ex. organiserar ekonomin, ger bort ägodelar
 • Skriver ett självmordsbrev

Kris-kort

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Läs mer OK