Denna webbplats ägs och tillhandahålls av:

Otsuka Pharma Scandinavia AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm
Tel: +46 8 545 28660
Fax: +46 8 545 28669
E-post och webbansvarig: info@otsuka.se

Otsuka är fast besluten att skydda sekretessen kring den information som samlas in från våra online-besökare. Det är vår avsikt att balansera våra legitima affärsintressen att samla in och använda information som erhållits från och om våra användare som är online med rimliga förväntningar på integritet. Det följande beskriver hur vi hanterar information som samlats in.

Läs mer om:
Privacy Policy
Terms and Conditions