Denna webbplats ägs och tillhandahålls av:

Otsuka Pharma Scandinavia AB
Wenner-Gren Center
Sveavägen 166, 113 46 Stockholm
+46 8 545 286 60, www.otsuka.se
E-post och webbansvarig: info@otsuka.se

Otsuka är fast besluten att skydda sekretessen kring den information som samlas in från våra online-besökare. Det är vår avsikt att balansera våra legitima affärsintressen att samla in och använda information som erhållits från och om våra användare som är online med rimliga förväntningar på integritet. Det följande beskriver hur vi hanterar information som samlats in.

Läs mer om:
Privacy Policy
Terms and Conditions