”Mitt i vintern, fann jag till slut att det fanns i mig en oövervinnlig sommar.“

Albert Camus (fransk författare och filosof. 1913-1960)

-

Psykoterapi – en del av behandlingen.

Du kanske har uppfattningen att ”psykoterapi” innebär att du ska ligga på en soffa i ett dunkelt rum medan en skäggprydd analytiker ställer olika frågor som handlar om din barndom.

Men faktum är att psykoterapi oftast är något mycket bättre än så. För det mesta innebär det att man helt enkelt sitter med en terapeut, antingen enskilt eller i grupp, och pratar om sitt tillstånd och hur man ska hantera det. Man talar ofta om psykoterapi som ”samtalsterapi”.

Psykoterapi är en viktig del när det gäller att hantera bipolär sjukdom och används ofta i kombination med medicinering. Målet med terapin är att se till att när man väl har kontroll över symptomen ska man ha verktyg och strategier för att kunna bemästra sitt tillstånd och få ordning på sitt liv.

Psykoterapi kan hjälpa dig att hantera ditt humör, att hantera de saker som utlöser dina symptom och att bygga upp en miljö som är bra att leva i med den sjukdom du har. Terapin kommer också fokusera på några av de ”livsfärdigheter” du behöver för att få ordning på ditt liv när du väl har startat resan mot återhämtning.

Det finns ett antal terapimetoder som utövas på lite olika sätt. Du kan därför välja den metod och den terapeut som du känner dig mest bekväm med. Ditt vårdteam kommer kunna vägleda dig till rätt metod för just dig. Eller så kan du skaffa kontaktinformation genom yrkesorganisationer för terapeuter eller genom stödföreningar för bipolär sjukdom.

Det finns flera olika typer av psykoterapi som används för att behandla bipolär sjukdom:

  • Familjefokuserad terapi – Den här formen av terapi fokuserar på hur bipolär sjukdom kan påverka hela familjen, inte bara den enskilda individen som finns i familjen. Familjen får lära sig tekniker som hjälper dem att kommunicera bättre med varandra, hantera jobbiga situationer och stödja varandra. Målet är att minska stressnivån i familjen (som kan förvärra sjukdomssymptomen) och bygga upp en stödjande miljö som bidrar till patientens återhämtning.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) – Detta är en strukturerad behandlingsform som syftar till att hjälpa dig att identifiera och ändra på osunda tankemönster och destruktivt beteende. Metoden kan vara till stor hjälp när det gäller att bemästra depression.
  • Övriga psykoterapier – Det finns ett antal andra terapiformer som ofta kan vara till hjälp för personer med bipolär sjukdom. Till exempel finns det konstterapi och musikterapi. Vissa av de här terapiformerna kan troligtvis vara till mer hjälp än andra. Det är möjligt att vissa till och med kan störa den behandlingsplan som ditt vårdteam arbetar efter. Därför är det viktigt att berätta för din läkare eller terapeut om eventuella andra metoder som du prövat eller prövar.