”Min far hade ett djupgående inflytande över mig, han var en galning.”

Spike Milligan (irlänsk komiker, 1918-2002)

-

En av de olyckliga aspekterna av bipolär sjukdom är att många människor i åratal går med fel diagnos eller till och med helt utan diagnos

Detta innebär att den behandling de får antingen är otillräcklig eller obefintlig. Deras psykiska tillstånd försämras och omgivningens livskvalitet påverkas negativt Att få en korrekt diagnos så fort som möjligt är därför oerhört viktigt. Men bipolär sjukdom är inte en sjukdom du ska försöka diagnostisera dig själv med. En korrekt medicinsk diagnos måste du få av en läkare.

I guider som den här finns listor med symptom och riskfaktorer. På internet finns ett antal webbplatser som hävdar att de kan hjälpa dig att bedöma din egen eventuella bipolaritet. Men dessa kan bara ge en fingervisning. De är ingen ersättning för en riktig läkarbedömning.

Det finns faktiskt ett antal tillstånd som kan ha liknande symptom som bipolär sjukdom (se tabell 1), så om du har några funderingar kring din psykiska hälsa är det viktigt att konsultera en läkare utan dröjsmål.

Vem får bipolär sjukdom?

Vem som helst, män, kvinnor, ungdomar och barn kan få diagnosen bipolär sjukdom. Det verkar dock som om vissa människor är mer i riskzonen än andra. Riskfaktorer är:

 • Släktförekomst – om en nära släkting har haft bipolär sjukdom löper du en högre risk

 • Drog- eller alkoholmissbruk

 • Bipolär sjukdom kan utlösas av stress av olika slag. Stressen kan utgöras av påfrestande livshändelser t.ex. skilsmässa eller dödsfall av en nära anhörig eller positiva händelser t.ex. att gifta sig

 • Fysisk sjukdom kan ibland utlösa bipolär sjukdom

 • Nattskiftarbete – stört sömnmönster har samband med uppkomst av bipolär sjukdom(3)

Andra möjliga orsaker till symptom som
liknar de hos bipolär sjukdom.

 • Problem med sköldkörteln

 • Dåliga matvanor – brist på vissa vitaminer, såsom D-vitamin, har kopplats till symptom på depression(2)
 • Biverkningar av vissa läkemedel t.ex. kortison

 • Användning av narkotika t.ex. kokain, cannabis, ecstasy

 • Andra former av depression

 • Andra humör- eller beteendestörningar t.ex. ADHD

 • Andra sjukdomar

Tidiga tecken och symtom

Bipolär sjukdom kan börja med en lång rad av tidiga tecken eller symptom. Vilka tidiga tecken som uppkommer varierar från person till person. Inga av dessa symptom var för sig innebär att du har bipolär sjukdom. Men om du har märkt att ett antal av dessa symptom uppträder samtidigt eller märker att du skiftar mellan maniska symptom och depressiva symptom, bör du söka medicinsk hjälp.

Symtom på mani:

• Förhöjd självkänsla
• Dåligt omdöme
• Irritabilitet
• Nerviga eller ryckiga rörelser
• Minskat sömnbehov
• Ökad energinivå
• Spenderar för mycket pengar
• Orealistisk tro på din egen förmåga
• Ökad sexlust
• Pratar mycket mer och mycket snabbare än normalt
• Startar konversationer med främlingar

Symptom på depression:

• Du känner dig ledsen, orolig eller tom
• Förlust av intresse eller glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
• Svårigheter med att hantera det vardagliga livet
• Problem med tänkandet. Tankeaktiviteten kanske går långsammare och du kanske blir mer glömsk
• Svårigheter med att somna på kvällen och/eller vaknar för tidigt på morgonen
• Sover för mycket. Du kanske “bor”i sängen hela dagen
• Viktuppgång eller viktnedgång
• Dålig aptit eller ökad aptit
• Brist på energi

Hur bipolär sjukdom känns

Så här beskriver några personer med bipolär sjukdom sina symptom:

HYPOMANI

”B“Som om jag är berusad av livet”
“Glädjen böljar genom mina ådror”
“Min kreativitet går på högsta växeln”

-

MANI

“Det känns bra i början men sedan förvandlas det till ett monster”
“Jag är så upprörd att jag vill slå sönder allt omkring mig”
“Jag är helt utom kontroll”

-

Depression

“Som att falla i en brunn”
“Jag drunknar i mörk sirap”
“Allt bara avstannar”

-

BLANDPERIOD

“Allt känns ur fas”
“En känslomässig överbelastning”
“Som att stå i kvicksand”

-

Myter och missuppfattningardrabbar-1

Ett av hindren för snabb diagnos av bipolär sjukdom är den utbredda okunnighet som finns om sjukdomen. Okunnigheten har lett till mängder av myter och missuppfattningar. I några finns korn av sanning, andra är rena missuppfattningar. Här bemöter vi några av de vanligaste föreställningarna som finns om bipolär sjukdom:

 • Bipolär sjukdom är sällsynt – Fel. Bipolär sjukdom drabbar 3-5 procent av alla vuxna i något skede av livet(4)
 • Bipolär sjukdom är ett annat ord för humörsvängningar – Fel. Bipolär sjukdom är ett allvarligt medicinskt tillstånd med ett brett spektrum av allvarliga symptom. Det finns andra tillstånd som också kan orsaka humörsvängningar.

 • Det maniska stämningsläget får en att må fantastiskt – Ibland. För vissa personer. Många människor lider dock av svår ångest och irritation under sina maniska perioder. Mani kan också leda till obehagliga incidenter som till exempel bråk med familjemedlemmar.

 • Man känner sig alltid antingen manisk eller deprimerad – aldrig “mitt emellan” eller normal – Fel. I de flesta fall går sjukdomen igenom perioder av “normalitet” speciellt under de första åren. När du är under behandling ska det normala vara att känna sig ”som vanligt”.

 • Att det tar lång tid att få sin diagnos är något som man får räkna med – Till en viss gräns. Alla har rätt till en snabb diagnos och man bör göra sin röst hörd om man finner väntetiden oacceptabel.

 • Behandling av bipolär sjukdom kommer att kosta mig en massa pengar – Fel. Behandlingen täcks av det statliga högkostnadsskyddet. Konsekvenserna av obehandlad bipolär sjukdom är sannolikt betydligt mer kostsamma.

 • Antidepressiva läkemedel är inte användbara vid bipolär sjukdom – Det beror på individen. Det är sant att användandet av antidepressiva läkemedel innebär vissa risker vid bipolär sjukdom. Men de kan vara användbara för vissa patienter. Detta avgörs i så fall av behandlande läkare.

 • Läkemedelsbiverkningar är oundvikliga – Vanliga, ja. Men oundvikliga, nej. Justeringar i dosering eller läkemedel minskar vanligtvis sådana problem avsevärt.

 • Medicin förvandlar dig till en zombie – Osannolikt. Även om vissa läkemedel kan göra att du känner dig dåsig och/eller påverkar kognitionen (tänkandet), beror de flesta kognitiva problem vid bipolär sjukdom på tillståndet självt snarare än på behandlingen.

 • Du kommer aldrig att kunna leva ett “normalt” liv – Fel. Vad är egentligen normalt? Det är sant att sjukdomen kan föra med sig betydande förändringar i ditt liv. Men dessa förändringar behöver inte alltid vara negativa.

Referenser:
2. Ganji V, Milone C, Cody MM, McCarty F, Wang YT. Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Int Arch Med. 2010 Nov 11;3:29.
3. Murray G, Harvey A. Circadian rhythms and sleep in bipolar disorder. Bipolar Disord. 2010: 12: 459–472. © 2010 The Authors. Journal compilation © 2010 John Wiley & Sons A/S. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-5618.2010.00843.x/full
4. Merikangas KR, Akiskal HS, Angst J, Greenberg PE, Hirschfeld RM, Petukhova M, Kessler RC. Lifetime and 12-month prevalence of bipolar spectrum disorder in the National Comorbidity Survey replication. Arch Gen Psychiatry. 2007 May;64(5):543-52.