”Överdriven sorg skrattar. Överdriven glädje gråter.”

William Blake (engelsk poet och konstnär, 1757-1827)

-

”Varför var det här tvunget att drabba oss?” Det är en fråga som många människor någon gång ställer sig när deras familj påverkas av bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom är inte bara en personlig tragedi för den drabbade individen, utan kan också vara oerhört omstörtande för dem som finns runtomkring den som är sjuk. Föräldrar, barn, makor, makar, partners och vänner – alla kan de finna sig själva inkastade i en roll som de är fullständigt oförberedda på att axla.

Ändå antar de anhöriga ofta utmaningen gång på gång och hjälper sin närstående genom de värsta sjukdomsperioderna och stöttar honom eller henne i att återuppbygga sitt liv. Det är också viktigt att påpeka att en familjemedlem med bipolär sjukdom inte innebär att du som anhörig måste gå miste om glädjeämnena i livet med din familj.

Det finns ett antal saker du kan göra för att hjälpa din närstående genom sin sjukdom utan att själv gå miste om det du värdesätter:

 • Lär dig så mycket du kan om bipolär sjukdom – ju mer du lär dig, desto mindre hjälplös kommer du att känna dig
 • Ta reda på vilka hjälpinstanser och stöd- och intresseföreningar som finns i er närhet
 • Gå med i en anhörigförening eller ett familjenätverk för att dela upplevelser och erfarenheter och ge varandra ömsesidigt stöd
 • Utforska vilka stödföreningar och familjeforum som finns på nätet. Där kan du hitta många berättelser och erfarenheter som liknar dina
 • Håll kommunikationskanalerna öppna med din närstående, även under perioder med besvärligt beteende. Din närstående kanske inte alltid uppskattar det just då, men förmodligen gör han eller hon det senare
 • Lär dig känna igen varningstecknen för återfall
 • Gör upp en plan i förväg tillsammans med din närstående så att ni båda vet vad som händer i krissituationer
 • Hjälp din närstående med att organisera sitt liv med hjälp av kalendrar, dagböcker och andra hjälpmedel
 • Uppmuntra varligt din närstående att ta sin medicin. Försök att ha förståelse om han eller hon inte gör det
 • Känn till varningstecknen för självmord (se nedan). Kontakta vårdteamet omedelbart om du upplever att din närstående är i fara
 • Ta inte över – din närstående bör uppmuntras att leva så självständigt som möjligt
 • Låt inte dig själv ”tas över” – se till att du har ett eget liv. Var också noga med att inte försumma andra familjemedlemmar. De behöver också din uppmärksamhet

Frågor att ställa

Många familjemedlemmar och anhöriga har nära kontakter med psykvårdsteamet som tar hand om deras närstående. Detta team är med stor sannolikhet en bra källa till information och rådgivning. Här är några frågor du kanske vill ställa till dem:

 • Var kan vi få mer information om bipolär sjukdom?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa till?
 • Kan ni ge oss information om min närståendes behandling?
 • Var kan vi få familjeterapi?
 • Kan ni rekommendera någon anhörigförening?
 • Hur kan vi få reda på om vi har rätt till ekonomiskt stöd?
 • Vi är utmattade. Hur kan vi få avlastning?
 • Kan vi göra någonting för att förbereda oss för kris?
 • Vad ska vi göra vid kris eller återfall?
 • Vart ska vi vända oss vid kris eller återfall?
 • Kan vi kontakta er direkt när det gäller vår närståendes behandling?

Anhålla om tvångsvård och/eller tvångsbehandling

Att fatta beslut om tvångsvård av någon du bryr dig om är extremt svårt och känsligt. Det kan skapa stor vånda och stress, både för dig själv och för din närstående och kan skada er relation allvarligt. Icke desto mindre kan det finnas stunder då din närstående inte längre kan fatta viktiga beslut som rör den egna hälsan. Tillstånd kan förvärras så att din närstående eller andras säkerhet riskeras. Under sådana omständigheter kan tvångsinläggning på sjukhus vara nödvändig. Du kan få råd om den rättsliga processen för att söka tvångsvård/behandling av ditt vårdteam eller från en stöd- eller patientförening.
Den person som är tvångsintagen skyddas av artikel 5 och 6 i den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Konventionen inbegriper rätten att få ordentlig information om skälen till kvarhållandet, rätten att överklaga och rätten att få tillgång till juridiskt ombud.

Att hantera risken för självmord

Även om många människor med bipolär sjukdom lever långa, produktiva och meningsfulla liv, vore det fel att utelämna att sjukdomen kan få tragiska konsekvenser. Självmord är den mest tragiska konsekvensen av alla. Även om det finns en hel del saker anhöriga kan göra för att minska självmordsrisken, förekommer det olyckligtvis självmord som helt enkelt inte kan förhindras. Så om det värsta inträffar är det viktigt att inse att DETTA INTE ÄR DITT FEL. När du går igenom den djupa sorgen efter att ha förlorat någon som stod dig nära, försök ta hand om dig själv och låt inte din smärta ytterligare förvärras av skuldkänslor.

Åtgärder du kan vidta för att minska risken för självmord kan bland annat vara:

 • Se till att du och din familj/nära vänner känner till varningstecknen
 • Var inte rädd för att prata med din närstående om hans eller hennes självmordstankar – att prata om självmord gör det inte troligare att det inträffar
 • Ha klart för dig vem/vilka i vårdteamet du ska kontakta i ett akut läge
 • Försök förmå din närstående att ringa en hjälplinje för att få stöd från en utomstående neutral person.
 • Föreslå ett miljöombyte – att ta en promenad, besöka en vän eller bara att vistas i ett annat rum

Gör upp planer i förväg – skriv tillsammans med din närstående ned en ”plan för livet”. Den kan innehålla:

 • Telefonnummer till kontaktpersoner i vårdteamet
 • Kontaktinformation till närstående
 • En beskrivning av den medicinska diagnosen (eller diagnoserna om det är fler än en)
 • Information om de läkemedel som används
 • Läkemedel din närstående inte vill ta
 • Telefonnummer till en hjälplinje

Varningstecken för självmord

 • Vårdslöst eller farligt beteende dvs. har inte längre någon fruktan för döden
 • Pratar om att vilja dö
 • Känsla av hopplöshet
 • Känsla av hjälplöshet
 • Känner sig som en börda för familj och vänner
 • Dricker för mycket eller missbrukar droger
 • Gömmer sig undan från samhället t.ex. sovrumsdörren är alltid stängd
 • Planerar för att förbereda för döden t.ex. organiserar ekonomin, ger bort ägodelar
 • Skriver ett självmordsbrev