Praktiska hjälpmedel

Frågor att ställa till din läkare:

 • Varför tror du att jag har bipolär sjukdom?
 • Kan jag få en andra läkarbedömning (2nd opinion)?
 • Vad händer härnäst? Behöver jag genomgå fler undersökningar?
 • Bör jag remitteras till specialist?
 • Kan du rekommendera några lokala stödgrupper eller webbsidor där jag kan få information?
 • Vilken behandling rekommenderar du? Och varför?
 • Hur kommer behandlingen hjälpa mig?
 • Medför behandlingen några biverkningar?
 • Vad händer om behandlingen inte fungerar?
 • Vem ska jag kontakta i nödsituation?

Frågor som familjemedlemmar och anhöriga kan ställa:

 • Var kan vi få mer information om bipolär sjukdom?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa till?
 • Kan ni ge oss information om vår närståendes behandling?
 • Var kan vi få familjeterapi?
 • Kan ni rekommendera någon anhörigförening?
 • Hur kan vi få reda på om vi har rätt till ekonomiskt stöd?
 • Kan vi få hjälp med avlastning?
 • Kan vi göra någonting för att förbereda oss för en eventuell kris?
 • Vart ska vi vända oss vid kris eller återfall?
 • Kan vi kontakta er direkt när det gäller vår närståendes behandling?

Symtom på mani:

 • Förhöjd självkänsla
 • Dåligt omdöme
 • Irritabilitet
 • Nerviga eller ryckiga rörelser
 • Minskat sömnbehov
 • Ökad energinivå
 • Spenderar för mycket pengar
 • Orealistisk tro på din egen förmåga
 • Ökad sexlust
 • Pratar mycket mer och mycket snabbare än normalt
 • Startar konversationer med främlingar
 • Känner dig euforisk, fantastisk, bättre än du någonsin känt dig
 • Skrattar väldigt mycket (även åt saker som inte är roliga)
 • Får massor av nya och spännande idéer
 • Hoppar från en tanke till en annan
 • Tappar koncentrationen
 • Fattar snabba beslut utan att tänka på dem
 • Gör upp massor av planer eller gör många förändringar
 • Ringer till folk sent på kvällen/ natten
 • Dricker för mycket alkohol eller missbrukar droger

Symtom på depression:

 • Du känner dig ledsen, orolig eller tom
 • Förlust av intresse eller glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
 • Svårigheter med att hantera det vardagliga livet
 • Problem med tänkandet. Tankeaktiviteten kanske går långsammare och du kanske blir mer glömsk
 • Svårigheter med att somna på kvällen och/eller vaknar för tidigt på morgonen
 • Sover för mycket. Du kanske ”bor” i sängen hela dagen
 • Viktuppgång eller viktnedgång
 • Dålig aptit eller ökad aptit
 • Brist på energi
 • Känsla av trötthet en stor del av tiden
 • Överdrivna oroskänslor
 • Försämring av den fysiska hälsan
 • Försummande av utseendet – du bär konstiga eller opassande kläder
 • Försummande av den personliga hygienen
 • Oförmåga att utföra enkla vardagssysslor
 • Självmordstankar
 • Koncentrationssvårigheter – oförmåga att läsa en bok eller ens titta på TV
 • Skuldkänslor

Symptom och varningstecken på suicid:

 • Vårdslöst eller farligt beteende dvs. har inte längre någon fruktan för döden
 • Pratar om att vilja dö
 • Känsla av hopplöshet
 • Känsla av hjälplöshet
 • Känner sig som en börda för familj och vänner
 • Dricker för mycket eller missbrukar droger
 • Gömmer sig undan från samhället t.ex. sovrumsdörren är alltid stängd
 • Planerar för att förbereda för döden t.ex. organiserar ekonomin, ger bort ägodelar
 • Skriver ett självmordsbrev

Kris-kort