Denna guide är framtagen av Bristol-Myers Squibb Company och Otsuka Pharmaceutical Europé Ltd i samarbete med medlemmarna i redaktionsgruppen och Styrkommittén.

Inledning:

Det finns inte två personer med bipolär sjukdom som upplever sitt liv och sin sjukdom på samma sätt. Alla är individer med olika erfarenheter. Några har levt med sjukdomen i många år och får effektiv behandling. Andra väntar fortfarande på en diagnos. Många av de som också berörs av bipolär sjukdom är anhöriga, vänner och närstående. Var och en har sin egen historia att berätta och sin egen resa att göra.
För de allra flesta är resan stundtals svår. Man möter många, både stora och små, utmaningar längs vägen. Som tur är har andra rest längs vägen tidigare och med hjälp av deras lärdomar och erfarenheter är det möjligt att lättare övervinna hindren och förbereda sig på vad som väntar.

Guiden är till för att hjälpa människor som drabbats av bipolär sjukdom och att vägleda dem i rätt riktning. Guiden gör inte anspråk på att kunna leverera några rätt eller fel i fråga om hur man ska leva med bipolär sjukdom. Den går inte heller in i detalj på vad orsakerna till sjukdomen är eller hur de olika medicinska behandlingarna fungerar.
Vårt mål med guiden är att i samråd med patienter, anhöriga, närstående och vårdpersonal ge praktisk vägledning, som genom personliga och/eller beprövade erfarenheter har visat sig vara till verklig hjälp i det vardagliga livet för människor som drabbats av bipolär sjukdom. Det blir upp till dig att styra din egen kurs genom den bipolära sjukdomens vågor. Vi hoppas att den här guiden ska göra din börda lite lättare och hjälpa dig att hitta vägen till återhämtning.

Redaktionsgruppen:

Den här guiden har utarbetats och skrivits av följande styrelseledamöter:

 • Paul Arteel, verkställande direktör, GAMIAN Europa (Global Alliance of
  Mental illness Advocacy Networks)
 • Dr Jose Manuel Goikolea, psykiater, Bipolar Disorder Programme,
  Hospital Clinic i Universitari, Barcelona, Spanien
 • Dr Rossella Gismondi, Bristol-Myers Squibb Medical, Europa
 • Dr Jean-Yves Loze, Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
 • Mark Hunter, medicinsk författare, Storbritannien

Styrkommittén:

Vid val av innehåll, riktning och ton i den här guiden har redaktionen haft stor hjälp av en styrgrupp som representerar ett brett område med erfarenheter av bipolär sjukdom:

 • Dr Sibel Çakir, (infoga titel) Bipolar Life Association (Bipolar Yaşam
  Derneği), Turkiet
 • Dr Bernardo Dell’Osso, psykiatriker och biträdande professor i
  psykiatri, University of Milan, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
  Policlinico i Milano, Italien
 • Dr Marina Economou, biträdande professor i psykiatri, ledare av
  den vetenskapliga kommittén, SOPSI Grekiska Föreningen Familjer för
  Mental Hälsa, Grekland
 • Dr José Manuel Jara, psykiatriker och ordförande i det vetenskapliga rådet,
  ADEB (Föreningen för stöd av depressiva och bipolära patienter)
  Portugal
 • Isko Kantoluoto, rehabiliteringssamordnare, Mielenterveyden Keskusliitto
  (Finska Centralförbundet för Mental Hälsa), Finland
 • Guadalupe Morales,Ledare för Fundación Mundo Bipolar, Spanien
 • Rebecca Müller, ordförande, Ups & Downs (Flamländska Föreningen för
  Patienter med bipolär sjukdom), Belgien
 • Inger Nilsson, styrelseledamot och tidigare ordförande, EUFAMI
  Europa (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness)
 • Pieter Overduin, författare och föreläsare, Nederländerna
 • Anne Pierre-Noël, UNAFAM (National Union of Friends and Families of Mentally ill People), Frankrike
 • Vanessa Sansone, projektledare för Tribulal for Patients’ rights,
  Cittadinanzattiva, Italien

Publicerad av Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd i samarbete med Bristol-Myers Squibb Company.
Copyright© Bristol Myers Squibb Company och Otsuka Pharmaceuticals Europe Ltd 2012.