Ju mer du lär dig om din sjukdom, desto större möjlighet får du att ta kontroll över den

Patientutbildningen grundar sig på den principen och utgörs av ett tydligt avgränsat terapiprogram där utbildade terapeuter förmedlar riktad information som är utformad för att minska både frekvensen och allvarlighetsgraden av dina symptom.
Patientutbildningen ska vara en integrerad del i din behandlingsplan. Den kommer att öka din kunskap och din förståelse för din sjukdom och din behandling och hjälpa dig att hantera den bättre. Den kan också motivera dig att fortsätta att ta din medicin.
Många människor upptäcker att de inte bara har stor nytta av informationen de får under utbildningen utan också av den lärprocess som patientutbildningen innebär.

Patientutbildningen kan gå till på flera olika sätt. Det kan vara träffar på tu man hand med en terapeut, träffar som riktar sig till anhöriga och familjemedlemmar, gruppträffar där flera personer med bipolär sjukdom deltar och blandade gruppträffar där både personer som har sjukdomen och deras familjemedlemmar deltar.

Ett patientutbildningsprogram ska innehålla en serie träffar över en tidsperiod som kan sträcka sig över ett antal månader eller till och med år. Förmodligen är processen som mest effektiv om den ges under stabila perioder, eftersom det då troligen är lättare att ta till sig information.

Ett typiskt patientutbildningsprogram kan beröra områden som till exempel:

 • Att lära sig känna igen orsaker och utlösande faktorer för maniska och depressiva perioder
 • Att känna igen tidiga symptom på mani och depression
 • Strategier för att förhindra att tidiga tecken utvecklas till fullskaliga perioder
 • Hur man använder stämningsdagböcker för att kartlägga hur ens tillstånd framskrider
 • Läkemedelsanvändning
 • Hur man märker av biverkningar och vad man kan göra åt dem
 • Vägledning när det gäller graviditet och ärftlighet
 • Riskerna med att avsluta behandling
 • Hjälp med att undvika alkohol och droger
 • Hjälp med att upprätta regelbundna livsstilsrutiner
 • Hur man handskas med sömnproblem om man sover för lite eller för mycket
 • Stresshantering
 • Hjälp med problemlösning

Familjefokuserad patientutbildning kan också täcka in områden som ekonomiska, sociala och psykologiska påfrestningar som kan komma som en följd av att sköta om någon med bipolär sjukdom. Du hittar de som tillhandahåller patientutbildningar på egen hand eller genom ditt vårdteam, din husläkare eller genom någon stödförening för psykisk hälsa.