”Jag är så ful, det är ok för det är du också. Vi krossade alla våra speglar”

Lithium av Kurt Cobain (amerikansk sångare i Nirvana 1967-1994)

-

Medicin är nästan alltid en viktig del i effektiv behandling av bipolär sjukdom.

Det kan vara lätt att förstå att många med bipolär sjukdom känner oro inför att ta mediciner som påverkar hjärnan. Men eftersom symtomen av sjukdomen orsakas av störningar i hjärnan, så är det också där som medicinen måste ha sin verkan om den ska fungera. Läkemedel som används vid bipolär sjukdom verkar genom att korrigera störningar i hur hjärnan reglerar humör och tänkande.

När medicinen väl har börjat ge effekt och du börjar må bättre kan det kännas frestande att avsluta medicineringen. Men om du slutar ta medicinen är det troligt att dina symptom kommer tillbaka. Att plötsligt upphöra med medicinen kan leda till andra problem som sömnsvårigheter och förvirring. Därför bör du aldrig sluta ta din medicin om inte din läkare råder dig att göra så.

Framför allt är det viktigt att om du beslutar dig för att sluta med medicinen bör du tala om för någon att du gör det.
Eftersom bipolär sjukdom är en föränderlig sjukdom som skiftar i olika faser och påverkar olika människor på olika sätt, finns det ett antal olika mediciner som används för att behandla den.

Allt eftersom tiden går är det troligt att din läkare då och då gör ändringar i din medicinering, antingen genom att öka eller minska dosen eller genom att byta till en annan medicin. Detta betyder inte nödvändigtvis att medicinen har slutat verka, utan det kan likaväl betyda att ditt tillstånd har skiftat över till en annan fas.
Läkemedel som används vid bipolär sjukdom kan delas in i tre huvudkategorier: de som används för att stämningsstabilisera och förhindra nya perioder, de som används för att behandla maniska eller blandade perioder och de som används för att behandla depression.

Medicindosen som används för att behandla maniska, blandade eller depressiva perioder är ofta högre än den som används för stabilisering. Så om du lider av biverkningar under behandlingen av en akut period, kan dessa försvinna när ditt tillstånd väl har stabiliserats och doseringen av dina mediciner minskats.

Behandling av maniska eller blandade perioder

Om du upplever en akut manisk eller blandad period finns ett antal mediciner som kan hjälpa dig att återfå kontrollen över dina känslor och ditt beteende. Vilken typ av medicin som används beror på hur svåra dina symptom är, vilken typ av bipolär sjukdom du har och vad som har fungerat bra för dig tidigare.

Läkemedel som används:

 • Litium – en av de första mediciner som använts för att behandla bipolär sjukdom. Litium kan hjälpa till med att stabilisera ditt humör och behandla maniska, blandade eller depressiva perioder. Du kommer behöva ta regelbundna blodprover för att vara säker på att du tar rätt dos
 • Antiepileptiska läkemedel – vissa mediciner som används för att behandla epilepsi används också mot mildare maniska, blandade eller depressiva perioder
 • Antipsykotiska läkemedel – vissa läkemedel som används för att behandla psykos har också visat sig verksamma mot akut mani, blandade och depressiva perioder samt för att stabilisera ditt humör i förebyggande syfte
 • Kombination av läkemedel – det är inte ovanligt att det behövs mer än en typ av medicin för att få kontroll över dina symptom

Behandling av depressiva perioder

De depressiva perioderna är ofta de som är svårast att behandla. Målet är att få upp ditt stämningsläge till en nivå där du kan fungera normalt. Utmaningen ligger i att göra det utan att utlösa maniska eller hypomana (mildare maniska perioder) perioder.
Det finns olika typer av mediciner som används för att behandla depression vid bipolär sjukdom. Till exempel kan en del preparat som ursprungligen använts för att behandla psykos (antipsykotika) eller epilepsi (antiepileptika) hjälpa mot depressiva symptom. Stämningsstabiliserare kan också användas – antingen i kombination eller för sig – för att behandla depression.
Tidigare var det ganska vanligt att man använde antidepressiv medicin för att behandla depression vid bipolär sjukdom. Men dessa preparat hjälper bara i vissa fall. Det finns också en risk att antidepressiva mediciner utlöser en manisk eller blandad period. Därför är läkare ofta försiktiga med att använda antidepressiva mediciner vid bipolär sjukdom
och kombinerar dem i så fall med stämningsstabiliserare.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

ECT kan erbjudas på sjukhus till vissa patienter som blivit inlagda på grund av mycket allvarliga perioder där inte läkemedel haft någon effekt. ECT använder elektrisk ström för att under narkos framkalla epileptiska anfall. Detta kan framkalla en snabb förbättring av symptomen.
ECT är en mycket effektiv och säker metod, även om den kan ge upphov till minnesstörningar. Vanligtvis försvinner de inom några månader.
Eftersom ECT är en omfattande procedur krävs så kallat samtycke. Under detta förfarande har du möjlighet att ställa frågor och diskutera de funderingar du har med din läkare. Därefter kan du fatta beslut om du vill genomföra behandlingen.

Stabilisering och förhindrande av nya perioder

Under stabiliseringen används olika typer av läkemedel, antingen enskilt eller i kombination, för att förhindra ditt humör från att svänga från det ena extremläget till det andra och för att få dig att kunna fungera normalt i vardagen. Behandlingen är utformad för att förhindra återfall i akuta maniska eller depressiva perioder, för att reducera andra symptom du kanske har och för att få dig att må bättre.
Läkemedel som används för att förhindra återfall kallas ibland för stämningsstabiliserare. Vissa av dem skyddar bara mot återfall i maniska perioder, medan andra endast skyddar mot återfall i depression. Vissa, som till exempel litium, skyddar mot både och. Ibland används mediciner som ursprungligen använts för att behandla psykos (antipsykotika) eller epilepsi (antiepileptika) också för att förhindra nya perioder.

Ofta behövs en kombination av läkemedel. Din doktor kommer att välja ut den kombination som är bäst för dig, beroende på om det du har störst problem med är mani eller depression och utifrån vilka mediciner som fungerat bra för dig tidigare.
Behandling för att stabilisera och förhindra återfall är långsiktig. Den börjar inte alltid verka direkt och du kanske inte märker av någon större förbättring under de två eller tre första veckorna. Det är ändå viktigt att du oavbrutet fortsätter ta din medicin och inte bara tar den av och till. I det långa loppet kan kontinuerlig medicinering hjälpa dig att förhindra återfall.
Efter två eller tre veckor bör du märka av en symptomförbättring. Gör du inte det är det viktigt att tala om det för någon i ditt vårdteam.
När dina symptom väl börjar förbättras är nästa mål för behandlingen att hålla dig symptomfri så länge som möjligt. De symptomfria perioderna kallas för remission och kommer hjälpa dig att återhämta dig och att leva det liv du vill leva.
Hur stor risken är för återfall beror på hur noga du är med att ta din medicin, hur allvarliga dina symptom är och huruvida du även lider av annan psykisk ohälsa.

Biverkningar

Precis som många andra läkemedel kan preparaten som används för att behandla bipolär sjukdom ha biverkningar. Ditt vårdteam är väl medvetet om detta och bör ha noggrann koll på hur du mår under den första behandlingstiden med den nya medicinen. En del läkemedel ger fler biverkningar än andra och vissa läkemedel ger andra biverkningar i början av behandlingen än längre fram. I vilket fall som helst kommer din doktor att kunna hjälpa dig att minimera biverkningarna, antingen genom att justera din dosering eller genom att byta till ett annat preparat.

En makes perspektiv

”Behandlingen fungerar. Det är en stor lättnad. Min fru är så mycket lugnare nu. Innan hon påbörjade behandlingen var hela familjen utom sig av oro. Vi visste inte vad hon skulle ta sig till härnäst. Alla var spända och det var omöjligt att leva ett normalt familjeliv. Nu när hon är lugnare kan vi alla slappna av lite mer.”

-
Simons perspektiv

”Behandlingen fungerar inte. Eller fungerar i alla fall inte som den ska. Visst kan jag märka att mitt humör har stabiliserats och jag springer inte runt och gör galna saker längre. Men jag känner mig inte som mig själv. Jag kan inte tänka klart och jag är rädd att jag ska åka tillbaka ner i depression. Jag känner mig bara som mig själv till 80%.”

-
Stellas perspektiv

”Långsamt, långsamt känns det som jag lägger ihop mitt livspussel igen. Rädslan, ångesten och rastlösheten har försvunnit. Visserligen har en del iver och förtjusning också försvunnit och på sätt och vis saknar jag det. Men ingenting är värt det lidande som de djupa, mörka depressionerna orsakade. Jag vill aldrig uppleva det igen.”

-

Möjliga biverkningar av medicin som används vid bipolär sjukdom:

Ibland är det svårt att avgöra huruvida ett obehagligt symptom beror på sjukdomen eller på medicinen du tar för att motverka den. Om du till exempel märker att din förmåga att tänka klart och fatta beslut påverkas kan det bero på medicinen. Men oftast är dessa symptom yttringar av din sjukdom. Be ditt vårdteam om råd och hjälp.

 • Yrsel
 • Hudutslag
 • Ökad aptit
 • Muntorrhet
 • Sexuella problem
 • Dåsighet
 • Lågt blodtryck
 • Ökad törst
 • Ökat behov av att urinera
 • Synrubbningar
 • Muskelsvaghet
 • Diarré
 • Darrande händer
 • Huvudvärk