“Livet är som en B-film. Du vill inte gå mitt i den, men du vill inte se den igen”

Ted Turner (amerikansk affärsman, grundare av CNN 1938-)

-

Vad händer nu?

För en del människor blir diagnosen en välkommen förklaring till hur de har känt sig. För andra kommer det som ett hårt slag. De flesta har dock blandade känslor inför diagnosen. Oavsett hur du känner inför det kommer du förmodligen att ha ett antal frågor och funderingar kring din diagnos och vad den innebär för ditt liv.

Hur kommer bipolär sjukdom att påverka mitt liv?

Det är troligt att ditt liv kommer att förändras positivt när du har fått diagnosen. Det positiva är att du nu befinner dig i ett mycket bättre läge när det gäller att få den bästa behandlingen för att minska och lindra dina symptom.

Det råder inget tvivel om ditt liv nu kan förändras avsevärt.

Å andra sidan måste du acceptera att du har en kronisk psykisk sjukdom. Detta är utan tvekan en utmaning. Men med rätt hjälp och vägledning är det en utmaning som du kan övervinna.

Kommer jag någonsin bli bättre?

De flesta personer med bipolär sjukdom upplever att deras tillstånd förbättras avsevärt när de väl får behandling. Det finns inget “botemedel” för bipolär sjukdom, men med effektiv behandling är det lättare att kontrollera sjukdomen.
Med tiden lär du dig att ”övervaka” ditt tillstånd, bli varse om ”triggers”, utlösande faktorer. Detta samtidigt som du får bättre kontakt med ditt vårdteam för att skräddarsy din behandling. Dessutom kommer du lära dig vilka livsstilsändringar som kan minimera effekterna av din sjukdom. Sammantaget ger det dig större möjligheter att leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt.

Hur kommer sjukdomen att utveckla sig?

Med bra behandling kan de flesta personer med bipolär sjukdom periodvis vara fria från symptom. Men sannolikt kommer maniska och/eller depressiva perioder återkomma då och då. Hur ofta detta sker och hur lång tid du kommer att ha mellan perioderna beror på dig som enskild individ, på hur väl behandlingen fungerar och på andra faktorer till exempel andra sjukdomar. Personer med bipolär sjukdom som inte får behandling tenderar att bli sämre med tiden. Därför är det är viktigt att snabbt få diagnos och påbörja adekvat behandling.

Kommer jag att behöva bli inlagd på sjukhus?

Många nydiagnostiserade människor är förståeligt nog rädda för att de kan behöva läggas in på sjukhus. Det är dock sällan nödvändigt när man väl har fått sin diagnos, behandling och kontroll över sin sjukdom. Om man däremot inte får riktig behandling kan bipolär sjukdom leda till maniska eller depressiva perioder som kan ge upphov till beteenden som är riskfyllda för ens egen eller andras hälsa. Under sådana omständigheter kan sjukhusvistelse vara aktuell för att man ska kunna återfå kontroll över sitt tillstånd.

Är det mitt fel?

När någon får diagnosen bipolär sjukdom kan familjemedlemmar ibland undra om de orsakat sjukdomen. Men sanningen är att bipolär sjukdom inte är någons fel. Sjukdomen uppkommer på grund av en rad olika faktorer. Många av dem förstår man ännu inte helt och forskarna brottas med att besvara hur sjukdomen uppkommer. Om du har bipolär sjukdom är det inte troligt att det finns någonting du eller din familj skulle kunna ha gjort för att ha förhindrat den.

En pappas perspektiv

”För mig var dagen då min son Mikael fick sin diagnos förödande. Ända fram till dess hade jag alltid trott att hans underliga beteende var någon slags fas eller något som skulle gå över med tiden. Nu plötsligt insåg jag att varken mitt, Mikaels eller vår familjs liv någonsin skulle bli som vanligt igen. Det tog lång tid för mig att acceptera det.”

-
Mikaels perspektiv

”På många sätt var dagen då jag fick min diagnos en bra dag för mig. Då fick jag bevis på att jag inte inbillade mig alltsammans. Det var faktiskt något som var fel med mig och kanske skulle jag nu kunna få hjälp. Men samtidigt blev jag också väldigt rädd för att tappa kontrollen över mitt liv. Jag ville inte definieras av min sjukdom.”

-

Behandling

Det finns fyra hörnstenar i behandlingen av bipolär sjukdom:

psykoanalys-2