”Det bästa med framtiden är att den kommer en dag i taget.”

Abraham Lincoln (amerikansk politiker 1809-1865)

-

När du börjar förstå hur sjukdomen fungerar och hur behandlingen verkar, vill du förmodligen försöka återfå kontrollen över ditt liv.

Det är en viktig del av läkandeprocessen. Ju mer kontroll du får och ju mer självständig du blir desto enklare blir det att hålla sjukdomen i schack. Bipolär sjukdom berör alla områden i livet, så ibland behöver man fatta svåra beslut. Som till exempel:

Familjeliv
Vad ska jag berätta för barnen? Det här är ett svårt beslut att fatta för vem som helst. Men det är viktigt att din bipolära sjukdom inte blir en hemlighet som ingen pratar om. Det är naturligt för barn att vilja ha svar och om de inte får det kanske de börjar försöka hitta på egna. Ingen känner dina barn bättre än du själv. Så du måste avgöra hur mycket du ska tala om för dem och när. Det kan vara en bra idé att diskutera frågan med till exempel någon i en stöd- eller patientförening.

Att bilda familj
Vissa mediciner som används vid bipolär sjukdom bör inte tas av gravida kvinnor. Så om du försöker bli gravid bör du diskutera detta med din läkare. Innan man planerar att skaffa barn finns det ett antal områden som är viktiga att samtala med din partner om, som till exempel: den genetiska risken att barnet utvecklar bipolär sjukdom, hur ni ska klara av att ha ett barn, risken att få ett återfall under graviditeten eller när barnet har kommit. Det här är inga lätta frågor. Men genom att skaffa dig information från ditt vårdteam kommer du och din partner vara bättre rustade för att fatta dessa viktiga beslut.

Arbete
Många personer med bipolär sjukdom kan fortsätta arbeta som vanligt. Andra väljer att anpassa sitt arbetsliv utifrån sjukdomen. Det kan handla om att byta till en mindre krävande arbetsroll, om att gå ned i arbetstid, undvika nattskiftarbete eller ta ett deltidsarbete. Vissa arbetsgivare är mycket bättre än andra på att ge utrymme för sådana anpassningar. Du är emellertid skyddad som anställd av lagstiftning mot diskriminering på arbetsplatsen. Om du har funderingar kring dina rättigheter, finns det ett antal instanser du kan vända dig till för hjälp och vägledning. Exempel på sådana instanser är: personalavdelningen på din arbetsplats, din fackförening, människorättsorganisationer, stöd- och intresseföreningar. Om ditt sjukdomstillstånd medför begränsningar i din arbetsförmåga kan du ha rätt till vissa bidrag.

Ekonomisk planering och juridiska frågor
Ibland kan avvikande beteenden under maniska perioder få rättsliga följder – till exempel om du har spenderat mer pengar än du har råd med. Rådgivning om din ekonomi och lagliga rättigheter kan du få genom ditt vårdteam, stöd- och patientföreningar, Försäkringskassan eller din kommun.

Planera framtiden
Ett sätt att försäkra dig om att du återfår kontrollen över ditt liv även om kriser skulle uppstå, är att göra en skriftlig plan över hur du vill bli behandlad under en sådan kris. Om du till exempel vet att du är benägen att spendera mycket pengar under maniska perioder kan det vara klokt att ge någon i familjen tillstånd att konfiskera dina bankkort.
I planen kan du även ange vilka behandlingsformer du föredrar och vilka du vill undvika, samt vilka personer som ska informeras om du blir inlagd. Du kan anteckna dessa direktiv i ett dokument. Ett annat alternativ är att göra en videoinspelning där du läser upp dem. På det viset kan du alltid vara säker på att det är du själv som har gett instruktionerna.